GRAND PRIX KARATE - TOSCANA

12/13 Gennaio 2019 - Arezzo

 

PRIMO POSTO

 

SECONDO POSTO

 

TERZO POSTO